Asociatia Exista viata dupa doliu

Asociatia "Exista viata dupa doliu", organizație nonguvernamentală în jurul căreia se reunește comunitatea familiior monoparentale în care unul dintre părinți a decedat, aduce în atenția beneficiarilor cât și a

școlilor, primăriilor, transportatorilor si tuturor celor implicați în aplicarea prevederilor legale, faptul că minorul orfan beneficiaza de protectie sociala in urmatoarele aspecte:

1. Bursa de ajutor social, se acorda cu conditia unica si suficienta ca minorul sa faca adovada faptului ca este orfan.

Ordinul nr. 5576/2011 completat cu Ordinul 3470/2012 prevede urmatoarele:

Art 13: “Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:

- orfani (...)

A  fi orfan este o conditie unica si suficienta pentru a primi bursa de ajutor social, toate celelalte condiții prevăzute la articolul de lege respectiv vizează alte categorii de beneficiari.

2. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanata, merit sau studiu.

Incepand cu 24.01.2019, data la care Legea nr. 38/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a intrat in vigoare; astfel:

Paragraful 4 “La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

"(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu."

Modificarea prezentata, actualizeaza Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si dupa cum precizam este aplicabila incepand cu data 24.01.2019, respectiv pentru anul scolar 2019 - 2020.

3. Transport gratuit  - transport local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si transportul intern auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

Conform Legii nr. 1/2011 actualizata si completata:

Art. 84 (1) Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat benefiziaza de tarif redus cu minimum de 50% pentru transport local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si pentru

transportul intern auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic”

art. 84 (2) “Elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protective speciala, in conditiile legii, sau tutela beneficiaza de gratuitate pentru toate

categoriile de transport prevazute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic”

Astfel, din coroborarea celor doua articole rezulta urmatoarele: Elevii orfani benficiaza de gratuitate pentru transport local in comun de suprafata, naval si subteran, precum si pentru transportul intern

auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Masura este aplicabila imediat si are caracter continuu, “pe tot parcursul anului”.

Pentru a obține gratuitatea, elevul trebuie să meargă la secretariatul școlii cu certificatul de deces și primește în carnetul de note mentiunea de mai jos:

· Confirmăm prin prezenta că NUME și PRENUME, elev(a) în clasa ….. în anul școlar ..... este orfan/ă de tată/ mamă și beneficiază de gratuitate transport local in comun, de suprafata, naval si

subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic......., în conformitate cu art. 1, alin. 3, HG 42/ 2017” - text urmat de dată și

semnătura + ștampila unității.

Pentru elevii din clasa pregătitoare care nu au carnet de note se va solicita la secretariatul școlii o adeverință cu același conținut.