Legea Educatiei Nationale nr.1 2011 republicata

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE*)

Legea dialogului social LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social - REPUBLICARE*)

OMENCS 3051 din 12 ianuarie 2016 evaluari nationale cl. a II a, a IV a si a VI a


Ce Înseamnă un ONG


Formele Juridice pentru o Organizatie NeGuvernamentala

O organizaţie neguvernamentală (ONG) este formată din mai multe structuri juridice de

natură privată, care nu fac parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru aplicarea acestora.

Caracteristicile de bază a unei organizaţii neguvernamentale sunt:

1. Organizatie Non-Profit, Nepatrimonială - entitate a cărui scop nu este de a realiza activităţi economice, adică nu are scop de a produce profit;

2. Fără Scop lucrativ - organizaţie care duce în principal aportul la susţinerea activităţilor comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Din punct de vedere juridic, o organizaţie neguvernamentală poate avea 3 forme juridice:

Asociatie, Fundatie sau Federatie

Asociatia - Este reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Ordonanta nr. 26/2000 prezintă asociaţiile ca fiind organizaţii formate din cel puţin trei persoane care contribuie cu diferite resurse materiale sau intelectuale pentru realizarea unor activităţi de interes general, dar şi al unor activităţi desfăşurate în interes personal, nepatrimonial, al membrilor lor.


MODEL ACT CONSTITUTIV SI STATUT ASOCIATIE PARINTI