Luni, 7 noiembrie 2016, a avut loc la Cluj-Napoca, Dezbaterea"ROMANIA EDUCATA",organizata cu sprijinul si participarea Administratiei Prezidentiale si a Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

In calitate de reprezentant al Federatiei Nationale a Parintilor, va aducem multumiri tuturor, pentru organizarea si preocuparea constanta de a imbunatati calitatea educatiei.

In cadrul evenimentului, a fost dezbatuta tema analfabetismul functional(o provocare a sistemului educational romanesc), dar si obiective strategice de urmarit, in combaterea acestuia.

Domnul ministru,Mircea Dumitru a semnalat,starea de fapt ingrijoratoare si a privit  cu mult optimism catre scoala romanesca, care trebuie sa devina "O INSTITUTIE RESPECTABILA" si una care " SA DEA SEMNAL DE DEZVOLTARE".

Parintii, prin reprezentanta Delia Peter, au semnalat ca fiind foarte pozitiva preocuparea de a forma viitoarea ROMANIE EDUCATA dar si ingrijorarea noastra pentru faptul ca elevii merg si se intorc NEFERICITI de la scoala.FNAP-IP, a participat prin reprezentantul sau dl. Constantin Dan Neagu,  la Consfătuirea anuală a directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași.


A fost prezentat un material consistent cu situația școlară din anul educațional precedent, 2015-2016, punându-de accentul pe indicatorii importanți: rețeaua școlară, situația la învățătură și starea disciplinară, examanele naționale, examenul de bacalaureat, resurse umane, proeicte educaționale, etc.


Au luat cuvântul, rând pe rând: conducerea ISJ, reprezentanții IPJ, IGSU, ai sindicatelor din învîțământ.

Dl Constantin Dan Neagu a transmis un mesaj de susținere și încredere din partea conducerii FNAP-IP. Alături de cei 100.000 de elevi din județul Iași, există cel puțin 200.000 de părinți/bunici/tutori legali care așteaptă lucruri bune pentru copiii lor din partea școlii, o transparență corectă și unitară și o comunicare totală.


În încheierea plenarei, s-a prezentat și planul managerial de acțiuni pentru anul școlar în curs.


COMUNICAT DE PRESĂ

privind susținerea contestațiilor legate de subiectul 1 punctul 6 - proba de matematică-evaluarea națională


Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar își exprimă solidaritatea față de contestațiile legate de subiectul 1 punctul 6 - proba de matematica-evaluarea națională, considerând că acest subiect nu a fost formulat complet.


Ministerul Educației a transmis un comunicat de presă in legătură cu subiect, în care susține că:„acesta conţine toate elementele necesare unui răspuns corect şi se referă la o diagramă care a mai fost prezentată în subiectele formulate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Tipul de diagramă în discuţie este inclus în modelul de subiect pentru Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, anul şcolar 2014-2015” uitând sa menționeze ca de obicei in toate problemele si exercițiile de acest tip se precizează ceea ce se reprezintă pe axele de coordonate.

Facem mențiunea ca acest tip de subiect a fost dat și in sesiunea speciala pentru olimpici, desfășurată la începutul lunii iunie in capitală, și în acest caz au fost făcute precizările necesare in legătură cu reprezentarea pe axe, astfel încat problema a fost complet  formulată, nelăsând loc de interpretări și confuzii.

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar consideră că diagrama  nu este complet enunţată pentru că nu se specifică: pe axa OX se reprezintă notele elevilor şi pe axa OY se reprezintă numărul de elevi, acesta fiind și motivul pentru care unii elevi emoționați au citit invers diagrama.  Să nu uităm că în acest examen au intrat copii de vârstă fragedă, cu nivel mediu de pregătire, care nu sunt familiarizați cu astfel de interpretări grafice și care datorită emoțiilor și presiunii au interpretat invers diagrama.

In concluzie Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar  solicită Comisiei Centrale de Examen să acorde punctajul prevăzut indiferent în ce mod au citit elevii diagrama.


PREȘEDINTE FNAP-IP,

Iulian CRISTACHE

Comunicat emis conform cererilor si petitiei parintilorCOMUNICAT DE PRESĂ

Ref.: Guvernul României încurajează abandonul școlar. Elevii, tinerii, cadrele didactice și părinții solicită Premierului

demiterea vinovaților.


Prin pasivitatea în formă continuată și lipsa de interes de care dă dovadă, Guvernul României îi

prejudiciază zilnic pe cei peste 130.000 de elevi navetiști. Continuând politica guvernărilor anterioare, Cabinetul

condus de premierul Dacian Cioloș încurajează părăsirea timpurie a școlii, refuzând să adopte măsuri

în sensul sprijinirii elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu și încălcând cu bună

știință Constituția României. Având în vedere promisiunile neonorate și atitudinea sfidătoare la adresa

elevilor navetiști din România, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația

Elevilor din Bacău, Uniunea Liceenilor Maghiari, Consiliul Tineretului din România, Federația Sindicatelor din

Educație „Spiru Haret”, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de

Părinți - Învățământ Preuniversitar solicită adoptarea în cel mai scurt timp a Ordonanței de Urgență

privind decontarea integrală a navetei și demiterea funcționarilor și demnitarilor care se fac vinovați

de întârzierea produsă.


Amintim faptul că la începutul lunii august organizațiile semnatare au solicitat Guvernului României să

adopte, până la începerea anului școlar 2016-2017, o Ordonanță de Urgență în sensul decontării integrale a

costurilor aferente navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu. În data de 27 august,

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a pus în dezbatere publică proiectul Ordonanței de Urgență,

asumându-și adoptarea acestuia până pe 12 septembrie, dată la care elevii au început cursurile noului an școlar. În

acest moment ne aflăm în a 4-a săptămână de școală, iar Guvernul României refuză să adopte o

măsură pentru facilitarea accesului liber la educație al celor peste 130.000 de elevi navetiști, cărora

le este încălcat flagrant dreptul la învățământ gratuit, fiind supuși zilnic riscului de a abandona

școala, din cauza lipsei banilor pentru plata costurilor navetei. Guvernul i-a mințit pe cei peste 130.000 de

elevi navetiști din România, asumându-și rezolvarea problemei decontării parțiale a navetei până la începerea

anului școlar 2016-2017 și nemaifăcând nimic în acest sens. Astfel, au fost induse în eroare zeci de mii de familii,

care și-au planificat în mod eronat cheltuielile, din cauza unei promisiuni neonorate a Guvernului.

Cabinetul condus de premierul Dacian Cioloș continuă politica începută de Guvernul Ponta, care, în august

2013 a plafonat decontarea navetei elevilor la 26 lei/3 km + 2 lei/km, o decizie iresponsabila în urma căreia peste

35.000 de elevi din România au abandonat școala, într-un singur an, din lipsa banilor pentru a face

naveta între localitatea de domiciliu și unitatea de învățământ.

În momentul de față, elevilor le este decontat aproximativ 20-25% din costul abonamentului. Măsura

decontării parțiale a navetei este neconstituțională raportat la art. 32, alin. (4) din Constituția

României, care consacră gratuitatea învățământului de stat. Este regretabil că în anul 2016, într-o țară

membră a Uniunii Europene, există elevi care nu pot finaliza învățământul obligatoriu, întrucât Guvernul

României a decis să pună în sarcina elevului și părinților peste 75% din costurile necesare pentru a

ajunge din localitatea de domiciliu la școală.

Inacțiunea și dezinteresul Guvernului față de scăderea abandonului școlar vor avea efecte grave în

dezvoltarea pe termen lung a României. Din păcate, în cazul în care Guvernul nu va adopta în cel mai scurt

timp Ordonanța de Urgență privind decontarea integrală a navetei, tot mai mulți elevi proveniți din

familii cu o situație materială precară vor fi nevoiți și anul acesta școlar să părăsească sistemul de

învățământ, din cauza lipsei banilor pentru acoperirea costurilor aferente navetei.

Semnatari:

Consiliul Național al Elevilor - Vlad ȘTEFAN, președinte

Asociația Elevilor din Constanța - Constantin-Alexandru MANDA, președinte

Asociația Elevilor din Bacău - Gabriel-Dragoș CAZAN, președinte

Uniunea Liceenilor Maghiari - Buryan TUNDE, președinte

Consiliul Tineretului din România - Mihai DRAGOȘ, președinte

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” - Marius-Ovidiu NISTOR, președinte

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ - Simion HANCESCU, președinte

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar - Iulian CRISTACHE, președinteCOMUNICAT DE PRESĂ

privind varianta Ministerului Educației a planului cadru pentru învățământul gimnazial


Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar își exprimă nemulțumirea

pentru varianta de plan-cadru pentru învățământul gimnazial adoptată de Ministerul Educației Naționale.


Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar  nu poate fi de acord cu numărul

mare de ore pentru nivelul gimnazial, mai ales la clasa a VIII-a unde 34 de ore săptămânal, echivalent

cu aproape șapte ore pe zi este un efort mult prea mare pentru un copil de numai 13-14 ani. Numărul

nejustificat de mare de ore solicită un efort atât intelectual cât și fizic din partea elevilor, în condițiile în care

școala nu asigură o pauză de 20-30 minute pentru servirea unei mese calde de către copii. La toate acestea

se adaugă și cerințele pentru pregătirea activităților școlare din ziua următoare, ceea ce va duce la un efort

sporit din partea elevului și tendința acestuia de a abandona frecventarea orelor.


Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar a solicitat pe durata dezbaterilor,

revizuirea programei școlare în sensul reducerii numărului de discipline școlare, simplificarea conținuturilor,

focalizarea pe partea practică și mai puțin pe cantonarea în zona teoretică prin realizarea unor manuale

atractive și prietenoase care să nu mai transforme elevii în viitorii roboți ai unei societăți românești în derivă.

  

Atragem atenția responsabililor din domeniul educației, societății civile, că o programă școlară

încărcată, neadecvată noilor cerințe colaborată cu subfinanțarea sistemului educațional, va

avea repercusiuni în timp asupra economiei și societății românești.


Solicităm să se revină asupra variantei de plan - cadru, considerând că școala trebuie să devină un

mod atractiv și nicidecum respingător și că așa cum considera  Spiru Haret „învăţământul joacă un

rol de regulator social şi de remediu la numeroasele carenţe, și trebuie să îndeplinească un întreit

scop: să formeze buni cetăţeni, să procure tuturor tinerilor fondul de cunoştinţe care este indispensabil

oricărui om în viaţă, fără osebire de treaptă socială și să formeze contingente pentru toate carierele

cari sunt necesare pentru viaţa completă şi armonică a statului. Învăţământul, ca să fie desăvârşit,

trebuie să se îngrijească nu numai a cultiva spiritul, înavuţindu-l cu cunoştinţe multe, dar a cultiva şi

inima, a forma caracterul, a face, în fine, ceea ce se numeşte educaţiunea tinerimei.”


Iulian CRISTACHE


imageimageimage