Copyright © 2016 Fnap-ip.
Toate drepturile rezervate.
Site by


www.edu.ro
www.gov.ro
www.mmuncii.ro
www.proedus.ro
  
Linkuri utile
CERERE ADERARE
Descarca Declaratia 230. Redirectionarea a 2 la suta
din impozitul pe venit
Stiri si noutati despre scoala
Masa calda si afterschool
gratuit pentru 30.000 de elevi
Asociatia "Exista viata dupa doliu", organizație nonguvernamentală în jurul căreia se reunește comunitatea familiior monoparentale în care unul dintre părinți a decedat, aduce în atenția beneficiarilor cât și a
școlilor, primăriilor, transportatorilor si tuturor celor implicați în aplicarea prevederilor legale, faptul că minorul orfan beneficiaza de protectie sociala in urmatoarele aspecte:
1. Bursa de ajutor social, se acorda cu conditia unica si suficienta ca minorul sa faca adovada faptului ca este orfan.
Ordinul nr. 5576/2011 completat cu Ordinul 3470/2012 prevede urmatoarele:
Art 13: “Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:
- orfani (...)
A  fi orfan este o conditie unica si suficienta pentru a primi bursa de ajutor social, toate celelalte condiții prevăzute la articolul de lege respectiv vizează alte categorii de beneficiari.
2. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanata, merit sau studiu.
Incepand cu 24.01.2019, data la care Legea nr. 38/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a intrat in vigoare; astfel:
Paragraful 4 “La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu."
Modificarea prezentata, actualizeaza Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si dupa cum precizam este aplicabila incepand cu data 24.01.2019, respectiv pentru anul scolar 2019 - 2020.
3. Transport gratuit  - transport local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si transportul intern auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
Conform Legii nr. 1/2011 actualizata si completata:
Art. 84 (1) Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat benefiziaza de tarif redus cu minimum de 50% pentru transport local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si pentru
transportul intern auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic”
art. 84 (2) “Elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protective speciala, in conditiile legii, sau tutela beneficiaza de gratuitate pentru toate
categoriile de transport prevazute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic”
Astfel, din coroborarea celor doua articole rezulta urmatoarele: Elevii orfani benficiaza de gratuitate pentru transport local in comun de suprafata, naval si subteran, precum si pentru transportul intern
auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Masura este aplicabila imediat si are caracter continuu, “pe tot parcursul anului”.
Pentru a obține gratuitatea, elevul trebuie să meargă la secretariatul școlii cu certificatul de deces și primește în carnetul de note mentiunea de mai jos:
· Confirmăm prin prezenta că NUME și PRENUME, elev(a) în clasa ….. în anul școlar ..... este orfan/ă de tată/ mamă și beneficiază de gratuitate transport local in comun, de suprafata, naval si
subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic......., în conformitate cu art. 1, alin. 3, HG 42/ 2017” - text urmat de dată și
semnătura + ștampila unității.
Pentru elevii din clasa pregătitoare care nu au carnet de note se va solicita la secretariatul școlii o adeverință cu același conținut.
FNAP-IP vine în întâmpinarea părinților și elevilor cu o ofertă specială!
Lecțiile sunt interactive, cu teste la care doritorii își pot verifica noțiunile acumulate, iar fiecare materie are exemple de subiecte de Bacalaureat rezolvate, cu recomandări în ce privește abordarea acestora.
fnapip15%
Ce Înseamnă un ONG - Formele Juridice
pentru o Organizatie NeGuvernamentala
O organizaţie neguvernamentală (ONG) este
formată din mai multe structuri juridice de
natură privată, care nu fac parte din categoria
instituţiilor statului, şi care poate lua decizii în
nume propriu şi de a răspunde legal pentru
aplicarea acestora.Caracteristicile de bază a
unei organizaţii neguvernamentale sunt:
1. Organizatie Non-Profit,
Nepatrimonială - entitate a cărui
scop nu este de a realiza activităţi
economice, adică nu are scop de a
produce profit;
2. Fără Scop lucrativ - organizaţie care
duce în principal aportul la susţinerea
activităţilor comunităţilor locale,
regionale sau internaţionale.
Din punct de vedere juridic, o organizaţie
neguvernamentală poate avea 3 forme juridice:
Asociatie, Fundatie sau Federatie
Asociatia - Este reprezentată printr-o
convenţie în care mai multe persoane oferă
permanent resurse materiale, cunoştinţe şi
forţă de muncă, iar principalul aport este de a
susţine activităţile comunităţilor locale,
regionale sau internaţionale.
Ordonanta nr. 26/2000
<http://legislatie.resurse-pentru-
democratie.org/26_2000.php> - prezintă
asociaţiile ca fiind organizaţii formate din cel
puţin trei persoane care contribuie cu diferite
resurse materiale sau intelectuale pentru
realizarea unor activităţi de interes general, dar
şi al unor activităţi desfăşurate în interes
personal, nepatrimonial, al membrilor lor.
FNAP-IP a incheiat un acord de colaborare cu ECDL Romania

"ECDL - European Computer Driving Licence este cel mai răspândit standard global de certificare a competenţelor digitale.

Calitatea şi reputaţia ECDL în lume sunt construite în 20 de ani de experienţă în a asigura programe de certificare în 40 de limbi vorbite pe glob. Succesul ECDL se bazează pe inovarea continuă şi pe angajamentul pentru metodologii riguroase de testare şi  aderarea consecventă la standardele ECDL de calitate.

Operatorul Naţional al licenţei ECDL în România, cu o reţea de 800 de Centre de Testare acreditate pe întreg teritoriul ţării, ECDL ROMANIA asigură tuturor oportunitatea de a obține și de a-și certifica competențele digitale.

Aproape 300 000 de candidaţi s-au înscris în programul ECDL  la nivel naţional şi au fost eliberate mai mult de 200 000 de Permise ECDL în România."
SEMNATI CAMPANIA
MODEL ACT CONSTITUTIV SI STATUT
ASOCIATIE PARINTI
FNAP-IP a incheiat un acord de colaborare cu
MyKOOLIO

Partile au stabilit de comun acord sa colaboreze pentru promovarea in institutiile de invatamant a Platformei Educationale (de invatare on-line) MyKoolio  -  un website educativ cu lecţii pentru copiii de clasele I-VIII. În momentul de faţă sunt disponibile cursuri doar pentru matematică şi limba română, dar în viitor vor fi adăugate mai multe materii.

Dincolo de interfaţa prietenoasă, lecţiile prezentate pe MyKoolio sunt bazate pe programa şcolară în vigoare, fiind pregătite de un colectiv de profesori şi învăţători cu experienţă, dar şi cu ajutorul a 30 de elevi. Lecţiile sunt completate de o serie de exerciţii, dintre care unele rezolvate, pentru a-i ajuta pe copii să-şi fixeze şi verifice cunoştinţele.
FNAP-IP a incheiat un acord de colaborare cu
VCatalog

Copiii nostri sunt in primul rand rodul educatiei noastre.Noi,in calitate de parinti avem obligatia sa ii sprijinim.Desigur ca si si societatea reprezinta un factor important,dar tot de noi,parintii depinde in primul rand comportamentul viitor al copiilor.Familia este celula de baza a societatii.Din aceste motive,parerea mea personala este ca,in masura posibilitatilor sa ne implicam mai mult in educatie.Si pentru a ne putea implica ,pentru ca sa putem sa luam decizii corecte,in primul rand avem nevoie de informatii rapide si complete.Acesta este principalul scop al vCatalog.Sa ofere parintilor informatii complete,corecte si rapide despre situatia scolara.Pe de alta parte accesul la informatiile scolare,eu consider ca ar trebui sa fie gratuit si neconditionat.