ParteneriCopyright © 2016 Fnap-ip.
Toate drepturile rezervate.
Site by
Associate members of The European Parents Association


    www.edu.ro
    www.gov.ro
    www.mmuncii.ro
  
Linkuri utile

STRUCTURA anului școlar 2016 - 2017. SCHIMBĂRI majore - OFICIAL
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2016-2017.
Cea mai importantă noutate este extinderea programului naţional „Şcoala altfel" la o durată de 8 zile, în două etape distincte: la începutul anului şcolar (12-14 septembrie) şi în interiorul anului şcolar, pe durata a 5 zile consecutive, la alegerea unităţilor de învăţământ. Prima etapă (12-14 septembrie 2016) este destinată acomodării elevilor şi a profesorilor cu programul şcolar şi cu procesul de predare-învăţare.

A doua etapă presupune alocarea a 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar, în urma unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Astfel, în funcţie de ciclurile de învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31 martie 2017 şi 15 mai - 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31 martie 2017 şi 15 mai - 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).

Metodologia de organizare şi desfăşurare a programului „Şcoala altfel" va fi elaborată de Ministerul Educaţiei şi aprobată separat, prin ordin de ministru, după ce în prealabil va fi supusă dezbaterii publice. Obiectivul major al documentului este acela de a genera coerenţă, la nivel naţional, şi o mai bună organizare a programului, în spiritul educaţiei nonformale.
Precizările Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare în legătură cu subiectul dat spre rezolvare la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a

Data publicării:
29 Iun 2016

Referitor la itemul numărul 6 de la subiectul I, varianta 7, disciplina matematică, din cadrul Evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, din data de 29.06.2016, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) face următoarele precizări:

Itemul evaluează competenţa Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor, competenţă formată/dezvoltată în cadrul unităţii de învăţare „Elemente de organizare a datelor”, clasa a VII-a, prezentă în programa pentru Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi aprobată prin Ordinul de ministru nr. 4431/29.08.2014, Anexa nr. 3.

Itemul este complet formulat, enunţul este clar, fără ambiguităţi şi permite un singur răspuns corect. Acesta conţine toate elementele necesare unui răspuns corect şi se referă la o diagramă care a mai fost prezentată în subiectele formulate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (vezi www.subiecte2016.edu.ro/2016). Tipul de diagramă în discuţie este inclus în modelul de subiect pentru Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, anul şcolar 2014-2015.

Itemul  conţine legenda referitoare la reprezentarea numărului elevilor, legendă care este echivalentă cu identificarea prin axele de coordonate. În esenţă, acesta se referă la prezentarea unei dependenţe funcţionale (între notă şi numărul elevilor din clasă care au obţinut această notă), iar în cazul unei dependenţe funcţionale variabila se reprezintă pe axa orizontală (a absciselor).
Răspunsul corect, din punct de vedere matematic, la acest item este cel prevăzut în baremul de evaluare şi de notare.

BIROUL DE COMUNICARE
page visitor counter
                 COMUNICAT DE PRESĂ
privind susținerea contestațiilor legate de subiectul 1 punctul 6 - proba de matematică-evaluarea națională

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar își exprimă solidaritatea față de contestațiile legate de subiectul 1 punctul 6 - proba de matematica-evaluarea națională, considerând că acest subiect nu a fost formulat complet.

Ministerul Educației a transmis un comunicat de presă in legătură cu subiect, în care susține că:„acesta conţine toate elementele necesare unui răspuns corect şi se referă la o diagramă care a mai fost prezentată în subiectele formulate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Tipul de diagramă în discuţie este inclus în modelul de subiect pentru Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, anul şcolar 2014-2015” uitând sa menționeze ca de obicei in toate problemele si exercițiile de acest tip se precizează ceea ce se reprezintă pe axele de coordonate.
Facem mențiunea ca acest tip de subiect a fost dat și in sesiunea speciala pentru olimpici, desfășurată la începutul lunii iunie in capitală, și în acest caz au fost făcute precizările necesare in legătură cu reprezentarea pe axe, astfel încat problema a fost complet  formulată, nelăsând loc de interpretări și confuzii.
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar consideră că diagrama  nu este complet enunţată pentru că nu se specifică: pe axa OX se reprezintă notele elevilor şi pe axa OY se reprezintă numărul de elevi, acesta fiind și motivul pentru care unii elevi emoționați au citit invers diagrama.  Să nu uităm că în acest examen au intrat copii de vârstă fragedă, cu nivel mediu de pregătire, care nu sunt familiarizați cu astfel de interpretări grafice și care datorită emoțiilor și presiunii au interpretat invers diagrama.
In concluzie Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar  solicită Comisiei Centrale de Examen să acorde punctajul prevăzut indiferent în ce mod au citit elevii diagrama.

PREȘEDINTE FNAP-IP,
Iulian CRISTACHE
Comunicat emis conform cererilor si petitiei parintilor
CONSULTATI REZULTATELE LA EVALUAREA NATIONALA AICI